ما چه کسانی هستیم

نمایندگی نیک طینت با کد 30897 بر اساس مفاد آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه موفق به کسب پروانه نمایندگی رسمی شرکت بیمه “ایران” در تاریخ 1391/04/30 گردید. این نمایندگی اختیار دارد به نمایندگی از طرف شرکت بیمه ایران طبق قرارداد فی مابین نسبت به عرضه خدمات بیمه ای اقدام نماید.

ماموریت ما

سعی و تالش ما در نوآوری، خالقیت در ارائه خدمات به روز بیمه ای می باشد. با راه اندازی سایت، خرید الکترونیکی بیمه نرم افزار بیمه ای و نرم افزار باشگاه مشتریان خود را متمایز کرده و در رشد و ارتقاء فرهنگ بیمه ای خودمان را سهیم دانسته و با کسب دانش، رشد و ارتقاء کارکنان و رضایت کارکنان سعی در تأمین نیاز مشتریان ارزشمند داریم .

مسئوليت

ما بر این باوریم که بیش از هر چیز در قبال تک تک افراد جامعه مسئولیم. در صدد حفظ جایگاه اول خود در بین شرکتهای بیمه هستیم با جلب رضایت و اعتماد بیمه گذاران و همراهی آنان در زمان دریافت خسارت و همچنین در برابر خیریه ها، ریشه کن کردن فقر و کمک به آسیب دیدگان خود را مسئول و متعهد می دانیم.

ارزش شرکت

بیمه ایران اولین، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت بیمه در ایران و تنها شرکت دولتی در زمینه بیمه است که سهام آن کاملاً در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این شرکت در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴ به دست علی اکبر داور و به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی آغاز به فعالیت کرده‌است

تبدیل شدن به یک کارمند

اگر میخواهید به جمع همکاران ما در دفتر بیمه بپیوندید

یک فروشنده باشید

تبدیل شدن به نماینده

اگر میخواهید بصورت دورکاری به تیم ما بپیوندید

یک فروشنده باشید